Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Công ty Huawei Việt Nam trao tặng phòng máy tính cho Trung tâm Nghị Lực Sống của người khuyết tật

  Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam ngày 9-11-2016 đã trao tặng phòng máy tính cho Trung tâm Nghị Lực Sống (Hà Nội) phục vụ việc đào tạo nghề cho người khuyết tật. Xin mời đọc bài trên Media Online