Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Chuyện Chính phủ chơi Facebook

  Điều làm tôi khoái nhứt trước tin từ tháng 10-2015, Cổng thông tin điện tử Chính phủ bắt đầu thử nghiệm đưa thông tin lên các mạng truyền thông xã hội như Facebook, YouTube,… chính là sức mạnh của truyền thông xã hội đã được thừa nhận. Và từ đó xin suy diễn chút […]