Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Rồi sẽ có những nhà báo người máy

  Rồi sẽ có một ngày nào đó, bạn đọc một bài báo được ký tên tác giả là “Người máy PHP”. Chẳng có gì phải ngạc nhiên vì khi mọi thứ trên đời này đều có thể được tự động hóa thì công việc viết báo cũng có thể do người máy thực hiện. […]