Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Tháng Tư và câu chuyện khác nhau của hai người Mỹ gốc Việt thế hệ hậu chiến

    40 năm sau khi cuộc Chiến tranh Việt Nam kết thúc (30-4-1975/2015), người ta càng hiểu rõ hơn rằng tương lai thuộc về những thế hệ hậu chiến. Báo Mỹ Huffington Post (28-4-2015) cho biết hiện có tới 60% trong tổng số 90 triệu dân Việt Nam được sinh ra sau cuộc chiến. […]