Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Công dân Việt vẫn được bảo đảm quyền về nước nếu muốn về

Ngày 21-3-2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Đó là  Thủ tướng quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0h […]