Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Microsoft và Nguyễn Hoàng hợp tác hỗ trợ phát triển trường học hiện đại

  Microsoft và Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) ngày 15-6-2017 tại TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh quá trình cung cấp, tư vấn, triển khai các giải pháp và dịch vụ CNTT trong lĩnh vực đào tạo, chuyển đổi các trường học thuộc dự án thành hệ thống […]