Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng giám đốc SAP Việt Nam đầu tiên là người ngay từ công ty

Tập đoàn phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp quốc tế SAP có trụ sở ở Đức vừa công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Việt làm Tổng giám đốc mới của SAP Việt Nam. Trên cương vị này, ông chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ các hoạt động của SAP tại thị […]