Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Ô kìa, đời bỗng dưng vui… (*)

  Tôi mà có đập bàn dộng ghế mừng vui trước sự phát triển của mối quan hệ Việt – Mỹ thì cũng chẳng hề sợ bị quy chụp là mất lập trường, bị suy thoái đạo đức, bị diễn biến hòa bình. Bởi lẽ mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam […]

Hy vọng cho một khởi đầu mới…

  Thoạt nhìn riêng từng ảnh do phóng viên ảnh của hai hãng tin gạo cội AP (Mỹ) và Reuters (Anh) chụp, người ta dễ ngờ ngợ có một cái gì đó không ổn, phi lễ tân ngoại giao. Đó là ảnh cả hai nhà lãnh đạo Việt – Mỹ cùng xem đồng hồ. Người […]