Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hoa hậu ngàn tỷ với chiếc vương miện chết yểu sau 7 ngày

  Người ta ắt nghĩ ngay là nàng hoa hậu này hạ gục nhanh được một đại gia trọc phú nào đó. Ôi, hoa hậu như vậy chỉ là thường nhân thôi. Hoa hậu này mới đích thực là “thương nhân” (trong ngoặc kép để tránh làm các thương nhân vàng 10 không sợ lửa […]