Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Ăn ngon đâu phải chỉ sướng cái miệng…

  Hỗm rày bạn Già Dũng ở Maryland nhóng cổ qua càm ràm tôi chuyên chế biến các món ăn nồng nặc mùi terrorism, disaster, accident,… thấy mà ghê. Thôi thì bữa nay weekend rồi, tôi dọn mời bà con mấy món ăn mà tôi mới có cơ duyên thưởng thức hén. Hôm thứ Ba […]