Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Kinh doanh giáo dục gặp thời ôn dịch

Có những người ủng hộ việc hàng trăm trường ngoài công lập kiến nghị chính phủ sớm cho các trường mở cửa lại. Và tất nhiên có những người không đồng tình. Đó là chuyện bình thường. Ai cũng có lý lẽ mà mình cho là đúng nhất và có lợi cho mình nhất. Các […]