Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024

Nhân tài và nhân tai

Báo Dân Trí đang chuẩn bị trao giài thưởng thường niên Nhân Tài Đất Việt 2019. Ừ, cứ coi như một phát kiến ứng cử giải một năm nào đó với việc mở ra giải ngược lại, gọi là “Nhân Tai Đất Việt”. Giải Nobel còn có giải phản Nobel là Ig Nobel, hay giải […]