Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

39 con người vô tội

Có những người mang dòng máu Việt mà không thể dùng từ nào khác hơn để gọi họ là “quá tệ hơn vợ thằng Đậu”. Sao họ có thể coi những nạn nhân tử nạn trong container đông lạnh ở Anh là những tội phạm? Sao họ có thể quy kết những người bất hạnh […]