Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Nhật ký ghi vội: thứ Bảy 23-2-2013

  1. Hôm nay là 14 tháng Giêng. Ngày mai là Rằm tháng Giêng, rằm lớn nhất trong năm, còn được coi là ngày vía Phật tổ. Bởi vậy mới có thành ngữ: “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng.” Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên tiêu, Tết Ngươn tiêu […]