Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Nhật ký ghi vội thứ Ba 19-3-2013: Đời vẫn còn có những Lục Vân Tiên

  Sáng nay trên đường An Dương Vương (Q.5), qua Đại học Sư phạm một quãng, tôi nhìn thấy tại một giao lộ có ba bốn bạn trẻ – chắc hẳn là sinh viên – cầm cờ đỏ điều khiển giao thông với một tờ poster bằng giấy croquis trắng vẽ câu khẩu hiệu: “Saigon, […]