Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Nhật ký ghi vội thứ Tư 6-3-2013: Cuộc sống… hóa chất

  Đâu phải chỉ có người bịnh ung thư mới bị truyền hóa chất (chemotherapy). Cũng đâu cần phải là nhà lãnh tụ, vĩ nhân hay tỷ phú USD mới có thể ướp xác. Chúng ta đang phải chung sống hàng ngày 24/7 với các loại hóa chất. Khi tôi viết tào lao bát xế […]