Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Nhảy…

  Khuya qua một mình trong phòng vắng trước màn hình máy tính muôn màu, giữa cái lạnh của “mùa đông” (cho tôi lãng mạn một chút nghen, bởi tuy thực tế dạo này trời Saigon có se se lạnh, nhưng trong phòng tôi có đêm nào mà máy lạnh chẳng chạy), nghe tiếng nhạc […]