Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Ngày thứ Bảy nhuận 2020

Để A Phủ nói cho mấy Mị nghe nghen, bữa nay là một ngày thứ Bảy đặc biệt, thứ Bảy ngày nhuận dương lịch 29-2-2020. Theo chu kỳ niên lịch thì phải 4 năm mới có một năm nhuận dương lịch (tháng 2 được tip cho thêm 1 ngày thành 29 ngày). Vì thế, ai […]