Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Những chiếc ly kỷ niệm ngao du Mỹ quốc

  Trong chuyến ngao du Mỹ quốc hồi nửa cuối tháng 5-2013 qua đầu tháng 6-2013, tôi đã lưu vết tích DNA của mình tại thủ đô Washington DC và 9 tiểu bang: Arizona, North Carolina, Maryland, Virginia, Massachusetts, Colorado, Kansas, Oklahoma và Texas. Như vậy, cho tới nay, sau những chuyến đi Mỹ, tôi […]