Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Châu Á không biên giới

  Nếu như trên Internet, thế giới phẳng không còn rào cản biên giới quốc gia, thì trong thực tế, việc đi lại giữa các nước ngày càng trở nên dễ dàng, thông thoáng hơn. Ở châu Âu, Thỏa thuận Schengen ký kết hồi tháng 6-1985 là một hiệp ước phi biên giới hình thành […]