Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Nông sản và chuyện cây kim chẳng hề nhỏ

  Nông sản thường bị làm cho nguy hiểm, kém chất lượng bởi hoặc chính nhà nông hay những thương lái bất nhân. Nhưng có khi nó lại là nạn nhân của những kẻ cạnh tranh hay thậm chí bọn phá hoại vì ý đồ nào đó.  Cuộc khủng hoảng dâu tây trở thành nỗi […]