Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Thư viện cho mượn báo chí bản điện tử

  Một tin tốt lành cho những “con mọt sách thời điện tử”. Trang tin công nghệ Slash Gear (11-10-2014) cho biết, hai công ty OverDrive và Nook vừa hợp tác với nhau để đưa các tạp chí và báo dưới dạng điện tử tới các thư viện công phục vụ người thích đọc sách. […]