Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Thăng

Cuối tuần mà đầu tháng nhưng cuối năm, tôi mặc chiếc áo Luxoft này để tự AQ lên dây cót tinh thần cho mình lúc nào và làm gì cũng THĂNG #. Nhưng # có định hướng, # có quy trình, # có chừng mực, # có giới hạn, nói ngắn gọn là # trong […]