Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Chúc mừng các Thầy Thuốc

Chân thành Cảm ơn và Chúc mừng Các Thầy Thuốc Việt Nam (27-2-2020) Những dòng text đầu tiên tôi gõ phím trong ngày thứ Năm 27-2-2020 này, tôi xin được gửi những lời cảm ơn và chúc mừng từ tim tôi tới các bạn đang làm trong ngành y tế, đặc biệt là các thầy […]