Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Tâm tình có hình dáng chiếc…. LV…

Hiện thực giáo dục xứ Việt sau khi bị một cô giáo THCS ở Quảng Bình tát cho 231 cái hồi trung tuần tháng 11-2018 rồi bị bà hiệu trưởng trường này bồi cho 19 câu hỏi phản giáo dục đối với 23 học sinh có liên quan, giờ đây lại lên đồng với cái […]