Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Bạn có uống nước phông tên hông?

Sáng sớm, cô chưn dài hàng xóm trừng mắt khi nghe fan hỏi “Bạn có uống nước phông tên hông?”, rồi xì một cái dài từ Chợ Lớn ra Saigon: “Nước máy xứ mình dơ bà cố luôn, đâu có sạch như ở Tân Gia Ba hay Nhựt Bổn mà uống từ vòi đặng.” Nhưng […]