Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Ổ lưu trữ SSD Colorful SL500 dung lượng 2TB

Hãng công nghệ Colorful ngày 24-12-2018 đã công bố mở rộng dải sản phẩm các giải pháp lưu trữ hiệu suất cao bằng dòng ổ cứng thể rắn SSD mới nhất và có dung lượng cao nhất từ trước đến nay của hãng là SL500 2TB. Colorful hy vọng rằng ổ SSD SL500 2TB sẽ […]