Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Sử dụng bộ công cụ Microsoft Office 365

  Bạn mở trình duyệt web và truy cập vào website Office Online theo địa chỉ www.office.com hay https://office.live.com/start/default.aspx. Trên màn hình Office Online, bạn chọn công cụ văn phòng mà mình muốn xài. Nhấn lên nó. Ở đây tôi chọn Word Online. Bạn sẽ thấy xuất hiện cái giao diện màn hình làm việc […]