Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Thư gửi Ông Già Noel Santa Claus nhiệm kỳ 2020

(Nhờ sự chuyển giao Via Facebook) Kính thưa Ông, Con là A Phủ, bạn lâu đời của Mỵ – cháu gái cưng của Ông. Cả đời con chưa từng có được cái cảm giác xài iPhone nó ra làm sao. Hồi trước năm 1975 ở Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông, con nhà tiểu tư […]