Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Em L. lập lờ làm lung lay lòng… Online Friday

  Cái trò khuyến mãi giảm giá ảo vốn đã được mọi người cảnh báo lại lồ lộ lộ liễu trong Ngày Mua sắm trực tuyến Online Friday 4-12-2015 do Bộ Công thương tổ chức. Một trong các chiêu thức của trò này là trước đó vào ngày -N âm thầm nâng giá hàng hóa […]

Ngày Mua sắm trực tuyến bị quá tải

  Sáng sớm thứ Sáu 4-12-2015, Ngày Mua sắm trực tuyến Online Friday lần thứ hai ở Việt Nam đã bắt đầu. Đây là một chương trình quốc gia được Chính phủ giao Bộ Công Thương triển khai. Thời gian triển khai ngày mua sắm trực tuyến chính thức của Việt Nam là từ 0g00 […]