Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Viện Nghiên cứu OPPO kêu gọi các đề xuất sáng tạo vì một thế giới tốt hơn với tổng mức tài trợ lên đến 460.000 USD

Viện Nghiên cứu OPPO (OPPO Research Insitute)  vừa công bố Chương trình Tăng cường Đổi mới (Innovation Accelerator) khuyến khích các chuyên gia công nghệ và doanh nhân đề xuất các giải pháp đột phá nhằm mang đến tương lai tốt đẹp hơn. Hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn công nghệ Microsoft (Mỹ),OPPO mong […]