Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Nhân có cô em “hữu cơ”

    Cách đây lâu lâu, vợ chồng cô em đồng nghiệp đồng hương Phạm Hồng mời tôi dự buổi khai trương cừa hàng bán yến sào. Bận đi ta bà, tôi đành như “chim yến lặn”… (hỗng có dính dáng gì tới chuyện “rợp trời chim én liệng” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp trong […]