Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Yahoo Mail trong cuộc cạnh tranh với Gmail và Outlook.com

  Vào khi đối thủ Gmail của Google mừng sinh nhựt 10 tuổi (1-4-2014), Yahoo Mail của Yahoo đã vội vàng nhắc nhở người dùng của mình bằng cách cho chạy thông báo ngay trên màn hình đăng nhập rằng dung lượng hộp thư miễn phí của mình bự tới 1TB à nghen. Thiệt tình […]