Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Fortinet mua lại công ty giám sát và khắc phục hệ thống Panopta

Fortinet, công ty đa quốc gia Mỹ chuyên về các giải pháp an ninh mạng được tích hợp và tự động hóa trên phạm vi rộng, ngày 8-12-2020 đã thông báo việc mua lại công ty Panopta – đơn vị phát triển nền tảng SaaS cung cấp khả năng hiển thị và quản lý tự […]