Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Google Now nhớ cả nơi bạn đậu xe

  Nhà Google đang bổ sung cho ứng dụng trợ lý Google Now khả năng giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm lại chiếc xe mà mình đậu trong một thành phố, trung tâm mua sắm, hay bất cứ nơi nào khác mà mình khó định hướng. Ứng dụng này sẽ tự động nhận […]