Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Chúc mừng ngày Lễ Tình nhơn Valentine Day 2020 Va-lung-tung thời Ác phụ Cô Vi dưới 19 tuổi (COVID-19)

Giữa những hoang mang, sợ hãi, đau đầu nhức óc nhói tim vì đại dịch toàn cầu, ngày Lễ Tình nhân Valentine Day 14-2-2020 vẫn tới hẹn lại lên vào đúng những ngày lên đỉnh của thời ôn dịch. Và càng trong những lúc khó khăn và nguy hiểm, thiên tai địch họa, người ta […]