Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Thư giãn cùng mấy bạn cún

TAIPEI DU KÝ 6-2015   Chiều 2-6-2015, trên đường lơn tơn từ các hội nghị của Intel tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế TICC trở về khách sạn Home Hotel, khi cuốc bộ ngang tòa Tháp Taipei 101, tôi và bạn Phan Phước Quốc như tan hết căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày […]