Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Microsoft Việt Nam có Tổng giám đốc mới: ông Phạm Thế Trường

Tập đoàn Microsoft ngày 19-1-2018 đã ra thông cáo báo chí về việc bổ nhiệm ông Phạm Thế Trường vào vị trí Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm và từng tham gia công tác điều hành tại nhiều công ty công nghệ […]