Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Công ty MISA tặng miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 cho doanh nghiệp mới

Công ty MISA ngày 28-7-2017 đã ký kết với Tổng cục Thuế  thực hiện chương trình tặng miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gói Starter trị giá 2.950.000 đồng cho tất cả các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2017- 2018. Xin mời đọc nội dung trên Media Online