Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Bài hát Phiên Gác Đêm Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ra đời ở Mộc Hóa, quê tôi…

  Một trong những bài hát viết về mùa Xuân và đời lính nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (1932-2018) là bài Phiên Gác Đêm Xuân được viết nhân dịp Tết đóng quân ở Mộc Hóa năm 1956. Lúc đó là một năm trước khi tôi chào đời tại quê hương vua Quang […]