Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Nhà máy Intel Products Việt Nam tài trợ máy tính xách tay cho dự án “phổ cập kỹ năng số” cho học sinh nông thôn Việt Nam

Tại huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), ngày 16-3-2022, Công ty Intel Products Việt Nam (nhà máy IPV) phối hợp cùng Quỹ Dariu đã bàn giao máy tính xách tay do Intel tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Tại buổi lễ bàn giao, 150 máy tính xách tay và […]