Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Xài bún đỡ ghiền phở…

  Nhiều khi thèm cháy lòng một tô phở Saigon size Large ở…bên kia Thái Bình Dương. Tôi tự nhận mình quái nhơn hay dị nhơn thiệt đó. Trong khi hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt (có quốc tịch Mỹ) và nhiều trăm ngàn Việt kiều (người Việt mới có thẻ xanh) ở Mỹ […]