Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Nhà Trắng chọn 2 ảnh trong chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam làm “ảnh ấn tượng nhất trong ngày”

  Trên website của mình, Nhà Trắng Hoa Kỳ có thông lệ chọn ra một ảnh nào đó trong số các hình ảnh chính thức của Nhà Trắng (official White House photo) có liên quan tới các hoạt động của Tổng thống Hoa Kỳ trong từng ngày để làm “ảnh ấn tượng nhất trong ngày” […]