Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Giải pháp Prudential PRU-Gắn Kết giúp doanh nghiệp thu hút nhân sự

PRU-Gắn Kết là sản phẩm mới của Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) giúp doanh nghiệp đáp ứngđược nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính trước những rủi ro của người lao động. Đây là sản phẩm bảo hiểm nhóm dành cho khách hàng doanh nghiệp với […]