Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

“Chân dung” vũ trụ rực rỡ màu sắc

  Kính thiên văn trên không gian Hubble vừa “chộp” được ảnh “chân dung” vũ trụ của chúng ta với đầy màu sắc ấn tượng. Hình ảnh vừa được Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) cung cấp cho công chúng là một ảnh toàn cảnh nhìn sâu và xa vào vũ trụ […]