Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Dell ra mắt những thiết bị doanh nhân hiệu năng cao phục vụ cho làm việc nhóm

Những yêu cầu mới trong công việc của thời bình thường mới cần những chiếc máy phù hợp. Và Dell Technologies đang đáp ứng yêu cầu đó với những thiết bị và giải pháp mới. Ngày 26-4-2022, trên trang Blog của Dell Technologies, ông Rahul Tikoo, Phó Chủ tịch cấp cao, Client Product Group, Dell […]