Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Qualcomm công bố nền tảng di động Snapdragon 865 Plus 5G

Qualcomm Technologies, Inc. ngày 8-7-2020 đã ra mắt nền tảng di động Qualcomm Snapdragon  865 Plus 5G. Đây là bước tiếp nối cho thành công của nền tảng di động Snapdragon 865, sản phẩm đã và đang được phát triển trên hơn 140 thiết bị của nhiều thương hiệu và cũng là nền tảng di […]