Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Bữa cơm 2.000 đồng dành cho ai?

    Mấy bữa nay, thiên hạ lại có việc để mà tranh cãi với nhau chung quanh vụ một vị nào đó viết trên Facebook chê trách có những bạn trẻ (sinh viên) sức dài vai rộng, thậm chí ăn mặc hàng ngon vào ăn cơm trưa trong Quán cơm Nụ Cười, loại hình […]