Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

TP.HCM quảng bá du lịch sáng tạo với kỹ năng số

Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Google ngày 9-7-2020 đã tổ chức tại Khách sạn Rex (TP.HCM) buổi đào tạo “Quảng bá du lịch sáng tạo với kỹ năng số” nhằm trang bị kỹ năng kỹ thuật số và quảng bá tiếp thị số cho các cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, […]