Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Quảng trường Vatican trống vắng

Ngày Chúa nhật 15-3-2020, sau khi cầu nguyện tại thư viện ở Tòa thánh Vatican, Đức Giáo hoàng Francis theo tập quán bao đời nay của các giáo hoàng đã ra đứng trên bao lơn ban phép lành trên Quảng trường St. Peter và thành phố Rome. Chỉ có điều, Quảng trường Thánh Phêrô hôm […]